Monday, December 12, 2016

54 دختر و پسر جوان در یک پارتی شبانه در آبادان دستگیر شدند.
ساعت 10 شامگاه شنبه 21 اذر ماه سال جاری "اهالی" منطقه فاز 2 امیرآباد آبادان در تماس با ماموران پلیس از یک میهمانی شبانه در این منطقه خبر دادند.
بدین ترتیب تیمی ازماموران با حضور در محل با هماهنگی مقام قضایی وارد میهمانی شبانه شدند که در این مرحله 54 دختر و پسر جوان که با پوشش نامناسبی در این پارتی حضور داشتند، دستگیر شدند.
در این مرحله دختر جوانی که جشن تولدش را برپا کرده بود  ادعا کرد که بستگان یکی از مسئولان شهر آبادان است و به خاطر به هم ریخته شدن مراسم جشن تولدتش از ماموران شکایت خواهد کرد.
بدین ترتیب بازپرس پرونده پس از تحقیقات از 54 دختر و پسر جوان با گرفتن تعهد نامه از آنها دستور آزادی شان را صادر کرد.
بنا به این گزارش، در این پرونده دختر جوان که به پلیس و بازپرس پرونده توهین کرده بود همراه صاحبخانه در بازداشت پلیس قرار گرفته شده اند. 

رکنا