Tuesday, October 18, 2016

کنسرت‌ها فقط آهنگ گوش دادن و کف زدن نیست، دختر و پسر معصیت و گناه می‌کنند
 کنسرت‌ها فقط آهنگ گوش دادن و کف زدن نیست، دختر و پسر معصیت و گناه می‌کنند
 به گزارش ایرنا آخوند محمد علی نکونام در نشست ماهانه ائمه جمعه استان گفت :به کنسرت های موسیقی به عنوان اینکه یک عده دور هم جمع می شوند و یک آهنگی گوش می کنند و کفی هم زده می شود، نگاه نکنید بلکه کنسرت هایی که امروز شاهد برگزاری آن هستیم اگر در موسیقی آن هیچ حرام و گناهی وجود نداشته باشد که متأسفانه موسیقی آن هم در بسیاری از مواد حرام است، در حواشی این کنسرت ها و اجتماع دختر و پسر شاهد گناه و معصیت هستیم و این ها برکسی پوشیده نیست.

وی با تاکید بر این که یقین داشته باشید که کنسرت های موسیقی سوغات غرب است، افزود: اگر وضعیت برگزاری کنسرت های موسیقی به همین شکل ادامه پیدا کند طولی نخواهد کشید که کنترل و هدایت آن به طور کامل از دست خارج می شود، کما این که در حال حاضر نیز نمی توانند آن را کنترل کنند و بتدریج همان مسامحه ای که نسبت به حجاب صورت گرفت و چادر به عنوان حجاب برتر کنار گذاشته شد و ضایعات فراوانی را بر جامعه تحمیل کرد با مسئله کنسرت ها پیش خواهد آمد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در جمع بندی این بخش از سخنان گفت: کنسرت های موسیقی را که امروز در کشور با این شرایط نامناسب برگزار می شود به عنوان یک آفت قلمداد کنید و نسبت به این مساله و در مجموع مسائل فرهنگی حساس باشیم و تقوا را ملاک و معیار کارها قرار دهیم.