Sunday, October 23, 2016

سالانه ۲۳۰ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر در ایران زندانی می شوند
علی مؤیدی جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتیاد در میان زنان و جوانان در حال افزایش است و مراکز علمی و آموزشی نیز برای مبارزه با آن باید وارد شوند.

در همین رابطه، پیشتر نیز با اعلام اینکه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد در ایران وجود دارد، اعلام شده بود که آمار اعتیاد در کشور رو به رشد است. این در حالیست که ایران برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته و اعدام این مجرمان ایران را در میان کشورهایی که بیشترین آمار اعدام زندانیان را دارند، قرار داده است.

با این حال جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر در کنار زندان و برخوردهای قضایی، پیشنهاد کرد که برای رفع بیکاری، فقر، مشکلات اقتصادی و روحی، که به گفته او ارتباطی مستقیم با مصرف مواد مخدر دارد، بیشتر تلاش شود.

مقام‌های قضایی ایران نیز پیش از این از آمار بالای زندانیان در کشور انتقاد کرده و خواستار اجرای راهکارهایی مانند مجازات جایگزین و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مجرمان و زندانیان شده بودند.

بنابر اعلام مراجع قضایی، بیشتر زندانیان در ایران به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم مالی راهی زندان می شوند.

صدای آمریکا