Wednesday, October 26, 2016

مرد مسلمان نروژی به دخترش تجاوز کردبه گزارش«محبت نیوز»در نروژ مرد مسلمانی به دلیل تجاوز به دختر خود بازداشت شد. این مرد به این دلیل به دختر خود تجاوز کرد که فکر کرد او زیاده از حد « غربی شده است».

به نوشته تارنمای خبری thegreatmiddleeast، مردی ۴۰ ساله پس از آنکه در خانه خود در شهر « فریدریکستال» به دخترش حمله کرد متهم به تجاوز به دختر خود شد. دختر به مأموران پلیس گفت که پدرش به دلیل سبک زیاده از حد غربی زندگی او، به عنوان تنبیه به او تجاوز کرد.

وکیل آنت سون گفت که قبل از تجاوز ، دعوایی بین پدر و دختر درگرفت. پدر خشمگین شده بود، زیرا دخترش نمی خواست سبک زندگی اسلامی را رعایت کند.

    بیشتر بخوانید: طبق آیات قرآن داعش می تواند به زنان اسیر تجاوز کند

پس از این ماجرا، دختر از خانه فرار کرد و همه چیز را به پستچی که از آنجا عبور می کرد گفت. پستچی به پلیس خبر داد. پدر دختر گفت که نمی فهمد چرا او را متهم به چنین جنایتی می کنند و از نتیجه آزمایش « دی. ان. ای» که پلیس انجام داده بود، شوکه شد.

مرد اعتراف کرد که روی تخت دخترش نشسته بود و به این ترتیب سعی کرد نتیجه تست « دی. ان.ای» را بدون تماس مستقیم با دخترش توضیح بدهد.