Wednesday, August 24, 2016

ثریا شهری، از رهبران مجاهدین خلق، از عراق فرار کرد
ثریا شهری، که از رهبران سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شود و سابقه فرماندهی نظامی نیروهای این گروه را دارد، اخیرا مخفیانه از عراق فرار کرده است. این خبر را رسانه‌های ایرانی و عرب به طور گسترده منتشر کرده‌اند، از جمله خبرگزاری ایسنا که خانم شهری را «یکی از زنان دفتر مرکزی… که چندین سال به عنوان فرمانده کمپ اشرف و یکی از بالاترین فرماندهان محسوب می‌شد»، میخواند.

گزارش‌های آژانس‌های غربی از ماه‌های آخر جنگ ایران و عراق از خانم شهری به عنوان «فرمانده واحد زنان» نیروهای مجاهدین نام می‌برد. 

بعضی از کارشناسان که در مورد این سازمان تحقیق کرده‌اند او را مسئول ارشد لجستیک و مالی می‌دانند.

ایسنا می‌گوید خانم شهری دوازده سال «در مخفی‌خانه‌های رجوی… زندانی بوده است» و نام او در سرشماری مقامات عراق و سازمان ملل از نیروهای مجاهدین ثبت نشده است. 

همین گزارش می‌گوید او نزدیک به دو دهه اجازه حضور در هیچ جمعی را نداشته است. 

به نظر می‌رسد اولین منبعی که این سایت را منتشر کرد سایت «ندای حقیقت» است که در مخالفت با سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده است. شبکه خبری «العالم» (که متعلق به جمهوری اسلامی است و به زبان عربی فعالیت می‌کند) سپس خبر را منتشر کرد تا بعدی وسیع‌تر بگیرد.

اخیرا خبر فرار افرادی دیگر از «کمپ لیبرتی»، اردوگاه مجاهدین در عراق، نیز منتشر شده است. 

نیروهای مجاهدین در عراق بارها مورد حمله نیروهای شیعه عراق که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند قرار گرفته‌اند و بسیاری در این حملات کشته شده‌اند.

 منبع : من و تو