Friday, July 22, 2016

ضرب و شتم دختر شش ساله توسط دندانپزشک»گزارش «سحام»، یسنا مختارزاده دختر شش ساله
اصفهانی امروز به همراه مادرش برای کشیدن دندان به مطب پزشک دکتر (…) در شهر اصفهان مراجعه می‌کند. یسنا که بسیار از دندان‌پزشکی وحشت داشته هنگام معاینه بی‌قراری می‌کند و با دکتر برای کشیدن دندان همکاری نمی‌کند. دکتر بعد از چند دقیقه از مادر یسنا می‌خواهد که به اتاق انتظار برود تا «با روش خودش عمل کند.» مادر یسنا هم برای تهدید یسنا به کنایه دکتر می‌گوید: «اگر یسنا اذیت کرد دعوایش کنید.» بعد از رفتن مادر، دکتر یسنا را کتک می‌زند و یسنا از درد کتک، درد دندان را فراموش می‌کند.

پایگاه خبری کلونی ضمن مخابره این گزارش نوشته که مادر یسنا بعد از دیدن آثار آزار و کتک روی صورت و دست او به دکتر معترض می‌شود و دکتر می‌گوید «او را کتک نزده‌ام بلکه تنبیه کرده‌‌ام تا دیگر از دندان‌پزشکی نترسد!»

پس از این اتفاق، خانواده یسنا قصد دارند از این پزشک شکایت کنند. مادر یسنا در تماس با موبایل دکتر که از حرف زدن خودداری کرده است، با یکی از نزدیکان او حرف زده و متوجه شده که دکتر در وضعیت عادی قرار ندارد و گویا قبلا هم سابقه چنین رفتاری را داشته است.

انتقاد جامعه و افکار عمومی به پزشکان غیر متعهد از زمانی بالا گرفت که خطای پزشکی و عدم تعهد دو پزشک متخصص در بیمارستان جم تهران، منجر به درگذشت کارگردان ارزشمند سینمای ایران، عباس کیارستمی شد.

در این میان ورود وزارت بهداشت به پرونده پزشکان متخلف و غیر متعهد زمینه را برای مطالبه مردم و مجازات و لغو امتیاز فعالیت آنان هموار کرده که امید است مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به این نوع تخلفات ورود قاطع داشته باشند تا امنیت روانی جامعه بیش از این در معرض آسیب قرار نگیرد