Thursday, March 3, 2016

وزیر مهاجرت دانمارک: مایلم مسجد را با خاک یکسان کنم
وزیر مهاجرت دانمارک: مایلم مسجد را با خاک یکسان کنم
استکهلمیان – تلویزیون کانال ۲ دانمارک از طریق یک دوربین مخفی بیانات «ابو بلال اسماعیل» امام مسجد مسلمانان شهر «اورهوس» دانمارک را ضبط و از همین کانال تلویزیونی پخش نمود.
فیلم ضبط شده تلویزیون کانال ۲ دانمارک «ابو بلال» امام مسجد را نشان می دهد که به «منبر» رفته و مشغول موعظه است. وی از جمله بیان می دارد که زنانی که به همسران خود خیانت کنند می بایست «تا سرحد مرگ سنگسار شده و یا بر اساس قوانین شریعه شلاق زده شوند.»
بیاناتی که نه تنها به خشمی عمومی در دانمارک دامن زده بلکه منجر به اظهارنظر رسمی خانم اینگر استویبرگ وزیر مهاجرت، همپیوستگی و مسکن دانمارک نیز شده است.
این وزیر دانمارکی اینبار ملاحضات سیاسی را بکلی به کناری نهاده و در واکنش به بیانات «ابو بلال اسماعیل» امام مسجد مسلمانان «اورهوس» گفت:
- بیش از هر چیزی مایلم که این مسجد را با خاک یکسان کنم.
خانم وزیر مهاجرت دانمارک همچنین به «ابو بلال اسماعیل» توصیه کرد که بهتر است چمدانهای خود را از هم اینک ببندد چون او و افرادی مانند او نه جایی در دانمارک و نه تعلقی به این کشور دارند و «از دانمارک به بیرون انداخته خواهند شد».


****

دستور امام مسجد دانمارک برای سنگ زدن به کافران تا سرحد مرگ اسپوتنیک : به گزارش منابع خبری، در دانمارک فتوای یکی از امامان رادیکال مسجد برای سنگ زدن به غیرمسلمانان و کافران تا سرحد مرگ به بحث گذاشته شده است. این امام می گود:« هر که از دین روی برگرداند خائن است و باید او را کشت. مرگ سزای کسانی است که از قانون روی برمی گردانند. زن شوهرداری که از همسر خود جدا شده و دیگر باکره نیست اگر مرتکب زنا شود، باید با سنگ کشته شود». مسجد محل خدمت این امام از زمانی که حمایت خود را از داعش اعلام کرد، در مرکز توجه رسانه ها قرار دارد. از یکصد شهروند دانمارکی که به صفوف داعش پیوسته اند، 20 نفر به این مسجد رفت و آمد داشته اند. طبق گزارات امام این مسجد یک تروریست انتهاری را قهرمان نامیده است. کمی بعد در این مسجد گفتند که سخنان او نقل قول از قران بوده. با این حال مقامات تحقیقات قضایی را آغاز کرده اند. ااینگر استوبرپ وزیر مهاجرت و همگرایی دانمارک می گوید که این اتفاق در دانمارک بی سابقه است. اینجا محل ایراد چنین سخنانی نیست. قوانینی وجود دارند که نباید آنها را نقض کرد و با خاطیان برخورد می شود. -