Tuesday, December 29, 2015

تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران
تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران
نویسنده: هرمز ابراهیم‌نژاد
مترجم: هامون نیشابوری


تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران. نویسنده: ویلِم فلور، واشنگتن: انتشارات مِیج، 2008.

این کتاب، روابط جنسی در ایران را از دوران باستان تا کنون، در زمینه‌ی اجتماعی، انسان‌شناختی و فرهنگی آن بررسی می‌کند.[1] کتاب چهار فصل دارد. فصل اول به روابط جنسی در چارچوب ازدواج می‌پردازد. این فصل همچنین تحلیل مفیدی از خویشاوندی، درون‌همسری (ازدواج میان خویشاوندان نزدیک) و ازدواج هم‌خونان (تولید مثل جنسی میان خواهران، برادران و والدین) ارائه می‌کند. فصل دوم، ازدواج موقت، از جمله قاعده‌ی شیعی صیغه، را بررسی کرده و به تفصیل به نظرات و مباحثه‌ها درباره‌ی شرعی و عملی بودن چنین وصلتی در فقه شیعی و سنی می‌پردازد. فصل سوم، روابط خارج از زناشویی و انواع روسپی‌گری، از جمله صیغه، را مطالعه می‌کند. فصل چهارم، همجنس‌گرایی، میان مردان و زنان، را می‌کاود، اما همان‌گونه که نویسنده اشاره می‌کند، همجنس‌گرایی در معنای ایرانی خود با نوع غربی تفاوت دارد و بیشتر شبیه دوجنس‌گرایی است. فصل آخر به بیماری‌های مقاربتی، به عنوان پیامدهای بهداشتیِ عادت‌های جنسی در ایران، اختصاص دارد. از نظر سیر تاریخی، این کتاب دوره‌ای بسیار طولانی را در بر می‌گیرد؛ همچنین، گروه‌های دینی متعددی (مسلمانان، زرتشتی‌ها، یهودیان، مسیحیان و چندخداباوران) را بررسی می‌کند. این کتاب، پروژه‌ای بلندپروازانه‌ است که از نظر ساختار و داده‌ها موفقیت‌آمیز بوده است. این اثر، دامنه‌ی پژوهش‌های پُرشمارِ ویلِم فلور درباره‌ی تاریخ اجتماعی ایران را گسترش می‌دهد.

تائید رابطه برخی از روحانیون با زنان روسپییک عضو جامعه روحانیت مبارز در بازخوانی بخشی از تاریخ روحانیت شیعه در دوران پهلوی٬ برخی گزارش‌ها درباره رابطه خود و بعضی از روحانیون بلند‌پایه با زنان «تن فروش» را رد نکرد.

آخوند شجونی در برنامه «دید در شب» در پاسخ به پرسش‌هایی مبنی بر وجود برخی اسناد و تصاویر از وی٬ محمدتقی فلسفی و برخی دیگر از روحانیون با «زنی تن فروش» گفته این تصاویر «انشاء‌الله مونتاژ» است.

دزد کاندوم' در آلمان کشته شدپلیس آلمان می‌گوید مردی که یک دستگاه فروش کاندوم را به قصد دزدی از آن منفجر کرده بود، خود در این حادثه کشته شده است.

این مرد ۲۹ ساله و دو همدستش در روز کریسمس بمب دست‌سازی را روی دستگاه فروش کاندوم در خیابانی آرام نصب کردند و قبل از انفجار در خودرویشان پناه گرفتند.

اما مقتول که در ماشین را باز گذاشته بود، بعد از انفجار در اثر برخورد یک تکه فلز به سرش به شدت زخمی شد.

همدستانش او را به بیمارستان رسانند، اما او زنده نماند.

همراهان مقتول ابتدا به کارکنان بیمارستان شهر شوپینگن گفتند که دوستشان از پله افتاده و بی‌هوش شده است.

اما بعدا یکی از آنها در برابر پلیس اعتراف کرد که دوستشان در اثر انفجار کشته شده است.
پلیس تایید کرده که پول یا کاندومی از دستگاه ربوده نشده است.
همدستان مقتول دستگیر و بعد از مدت کوتاهی آزاد شدند.