Monday, December 14, 2015

تکذیب خبر کیهان توسط دختر میرحسین موسوی چرا کیهانیان تلاش می‌کنند حصر رهنورد را کتمان کنند؟
روزنامه کیهان در خبری از اساس دروغین مدعی شده که زهرا رهنورد در همایش زنان در تاریخ مجالس ایران که روز سه شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، حضور داشته است!

به گزارش کلمه، بانوی محصور جنبش سبز که بیش از ۱۷۵۰ روز از بازداشت خانگی او می‌گذرد، در ماه‌های اخیر جز برای ضرورت‌های جدی پزشکی یا برای دیدار مادر بیمارش، و آن هم هر بار که زندانبانان اراده کنند، امکان خروج از محل زندان خانگی را نداشته است.

با این حال کیهان ادعا کرده که او در همایش دانشگاه تهران حضور داشته، و این ادعا را در دو جای خبر خود هم تکرار کرده است.

به نظر می‌رسد کیهان و دیگر صاحبان تریبون هم‌فکر که حنایشان نزد عموم مردم رنگی ندارد، با توجه به اینکه امکان توجیه اعتقادی، عقلی و شرعی حصر و به خصوص حصر زهرا رهنورد را برای هواداران خود ندارند، ناچار از چنین دروغ پردازی‌های آشکاری هستند تا اصل حصر یک مادر و یک بانوی قرآن پژوه توسط حکومت را کتمان کنند.

این اولین بار نیست که ادعای در حصر نبودن زهرا رهنورد مطرح می‌شود. در سال‌های قبل هم، وقتی ماموران پس از مدت‌ها بلوکه کردن حقوق او، یک‌بار وی را به بانک منتقل کردند که برای برداشت از حقوقش برای هزینه‌های زندگی در حصر! برگه‌ای را امضا کند، از وی عکس‌هایی گرفتند و در رسانه‌هایشان که عمدتا مرتبط با نهادهای نظامی هستند منتشر کردند تا ادعا کنند که زهرا رهنورد در حصر نیست. در واقع از این منظر، دکتر رهنورد حتی نسبت به سایر محصورین در مظلومیتی مضاعف قرار گرفته است.

دختر میرحسین موسوی خبر کیهان را تکذیب کرد

نرگس موسوی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه اینستاگرام خود، به خبر کذب روزنامه کیهان واکنش نشان داد.