Saturday, November 28, 2015

فواید دوچرخه سواریاگر کالری سوزی دوچرخه‌سواری برای‌تان کافی نیست، تحقیقات جدید نشان داده دوچرخه سواری برای مغز هم فوایدی دارد که این موضوع این پرسش را به ذهن می‌آورد : برای سلامت روانی هم می‌توان دوچرخه زد؟ خیلی ها عاشق دوچرخه سواری هستند، چه بیرون از منزل و چه با دوچرخه ثابت، چون ضربان قلب‌ را بالا می‌برد، کالری می‌سوزاند، و پاهای‌ را به فعالیت وا می‌دارد.

اما معلوم شده این رکاب زدن، تمرینی عالی برای ذهن و روان‌تان نیز هست. مطالعات جدید گوناگونی نشان داده‌اند، دوچرخه سواری، ساختارهای مهم مغز را گسترش می‌دهد و بنابراین شما می‌توانید سریع‌تر فکر کنید، بیشتر به‌خاطر بسپارید و احساس شادابی بیشتری کنید.

افزایش سلول های سفید مغز

گزارش سیمنار فوق‌العاده‌ی فیلسوف فرانسوی در واکنش به کشتار پاریسآلن بدیو: شر از جایی دورتر می‌آید
گزارش سیمنار فوق‌العاده‌ی فیلسوف فرانسوی در واکنش به کشتار پاریس
امیر کیانپور

زمانه‌ی ولتر و روسو و دیدرو گذشته است، اما سنت فرانسوی نویسندگانی که در کنار کار فکری بر مداخله‌ی مستقیم سیاسی اصرار دارند، هنوز پابرجای است؛ آلن بدیو متعلق به همین سنت روشنفکریِ قرن هجدهمی و به اعتباری آخرین بازمانده‌ی آن است. درست به همین خاطر، علی‌رغم تفاوت‌های نظری و فلسفی آراء سارتر و بدیو، نویسنده­ی “هستی و رخداد” را می­توان شاگرد راستین خالق “هستی و نیستی” دانست.
ماجرا بدین قرار است: بدیو سفر آمریکایش را ناتمام گذاشت و به خانه بازگشت تا در واکنش به کشتار پاریس و سن‌دنی سمیناری فوق‌العاده برگزار کند. تاریخ سمینار ۲۳ نوامبر و مکان آن، به روال سال گذشته‌ی درس‌گفتارهای بدیو، «تئاتر کمون» در اوبرویلیه است؛ جایی نه در مرکز پاریس، شهر «جشن بیکران»، که در کرانه و حاشیه‌ی شمال غربی آن، جایی که امروز ساکنانش عمدتاٌ مهاجرین عرب و آفریقایی (و فرانسوی‌های عرب و آفریقایی‌تبار) هستند.

موضوع سمینار، دعوت به «تفکر به چیزی ورای ترس و توحش و حیرتی» است که روح پاریس را تا اطلاع ثانوی به گروگان گرفته است. برای «ارزیابی مکر و خطر آنانی که شادمانه به استقبال این واقعه‌ی خونبار رفته‌اند تا بتوانند فریاد جنگ سر دهند»؛ این سمینار فوق‌العاده ضروری است و بنا بر همین ضرورت، تئاتر کمون این بار شلوغ‌تر از همیشه است.
مخاطرات احساساتی بودن