Wednesday, August 12, 2015

این عکس در ایران خطرناک است .


این عکس در ایران خطرناک است . 
چون ریشه در آداب و سنن این سرزمین کهن دارد و آخوندهای حاکم ضد فرهنگ ایرانی اند و ضد زن ، بخصوص که برهنه هم باشد چرا که در مذهب این اشغالگران پشم و ریشدار ، حتی حوری های بهشتی هم با حجابند 

آناهیتا: الهه زرتشتی دوره ساسانی در موزه هنر کلیولند