Thursday, August 6, 2015

آخوند حسن روحانی در دیدار با خانم زیبای ایتالیایی حسن روحانی در عکس مانند موش آب کشیده شده است
و حتی نگاه هم به این خانم محترم نمی کند تا مبادا اسلامش بر باد فنا برود

رسانه های حکومتی نوشتند : پوشش زننده زن ایتالیایی در دیدار با روحانی از حاشیه‌های دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با رئیس‌جمهور کشورمان بود