Friday, June 12, 2015

کمی از داعش ایران بگوییدضرب و شتم دراویش و شکستن شیشه های سرای سالمندان
از ساعاتی پیش عده ای ماموران شهرداری و انتظامی شهریار به قصد آنچه اجرای حکم تخریب این محل عنوان کردند، در مقابل ساختمان در حال احداث سرای سالمندان مربوط به دراویش حضور پیدا کردند.

به گزارش مجذوبان نور، این اقدام آنها که تا این لحظه با مقاومت دراویش حاضر در محل رو به رو شده در پی پیام تهدید فرمانداری شهریار مبنی بر لزوم تخریب این محل انجام شده است.

در پی مقاومت دراویش حاضر در ساختمان درحال احداث سرای سالمندان دراویش، ماموران تخریب با ایجاد درگیری و ضرب و شتم دراویش و شکاندن شیشه ها محل را موقتا ترک کردند.

لازم به ذکر است که طی هفته های گذشته نیز بارها این محل از سوی افراد لباس شخصی در زیر پوشش شهرداری مورد بازبینی و فیلم برداری قرار گرفته بود.

این دومین ساختمان از خیریه های دراویش گنابادی است که در یک ماه گذشته به بهانه های واهی مورد تعرض قرار می گیرد. ماه گذشته مددکاری دراویش در تهران موسوم به مددکاری رضا نیز توسط ماموران اطلاعات پلمپ شد.