Tuesday, June 9, 2015

عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی با طلا گلزار


عابدزاده دروازه بان اسبق تیم ملی با طلا گلزار

طلا گلزار Tala Golzar مدل 25 ساله ( February 10 , 1989 ) زیبای ایرانی که پدرش ایرانی و مادرش اهل روسیه است. طلا در ایران به دنیا آمده است. و تا سال ۲۰۰۶ در ایران زندگی کرده است و بعد از آن به آمریکا مهاجرت کرد و در حرفه مدلینگ مشغول به کار شد .