Monday, June 8, 2015

حزب حاکم ترکیه شکست خورددر انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه کمتر از ۴۱ درصد آرا کسب کرد و اکثریت خود را در پارلمان از دست داد.
طبق گزارش‌های تلویزیونی، حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت آرای انتخابات پارلمانی در ترکیه را به دست آورده اما از کسب اکثریت مطلق بازمانده است.

شبکه ترکی "سی‌ان‌ان" می‌نویسد حزب کردی و چپ‌گرای «دمکراتیک خلق‌ها» توانسته از حد نصاب ده درصد عبور کند. در شمارش ۸۰درصد آرای ماخوذه، حزب عدالت و توسعه۴/ ۴۲درصد و حزب دمکراتیک‌خلق‌ها به ۵/ ۱۱درصد رای آورده‌اند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌تواند با رای حاصله، ۸۰ کرسی مجلس را تصاحب کند. اردوغان تصمیم داشت با اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس، راه را برای رفراندوم قانون اساسی ترکیه و افزایش اختیارات ریاست جمهوری هموار سازد.

برای این منظور، حزب عدالت و توسعه به ۳۳۰ کرسی نیاز داشت. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱، حزب عدالت و توسعه توانسته بود ۸/ ۴۹درصد آرا را به دست آورد. 
شمار کرسی‌هایی که احزاب چهارگانه در پارلمان ترکیه تصاحب کرده‌اند به شرح زیر است:

حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی
حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۲ کرسی
حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی
حزب دموکراتیک خلق‌ها ۸۰ کرسی