Thursday, June 4, 2015

بهنوش بختیاری فتوا داد : ترنس یک چهره غیر اسلامی نیست


بهنوش بختیاری بازیگر سینما در حمایت از دوجنسیتی در اینستاگرام خود نوشت

 از ترنس ها حمایت میکنم، چون ترنس یک چهره منحرف ویا حتی غیر اسلامی !؟  نیست، به آنها با دادن تمام حقوق شهروندی احترام بگذاریم هرچند که فرهنگ احترام به انسانها مدتیست که در مملکت ما منسوخ شده، همه به هم بی احترامی میکنن، ترنس فردی است که روح زنانه اش در کالبد مرد قرار گرفته وبرعکس، رضایت از جسم خودش نداره چون باورش با جسمش همخونی نداره از لحاظ فیزیک و هورمون یکجور است ولی از لحاظ ذهنی و روحی جور دیگر، ولی هم جنس گرا ها با جنسیت خود مشکلی ندارن و دو جنسه ها کسانین که ازنظر هورمون و آلات جنسی دارای هر دو جنس هستن، خیلی باید تلاش کرد تا تکلیف این عزیزان رو در جامعه و خانواده معلوم کنیم .