Wednesday, May 27, 2015

خواستگاری از دختر آقای اوباما با گاو و بز و گوسفنداین وکیل کنیایی در قرن بیست و یکم میخواهد به شیوه دوران قرون وسطایی و اهدای گاو و گوسفندان با دختر زیبای رئیس جمهور آمریکا ازدواج کند . او آنقدر عاشق اش شده است که دیگر خواب و خوراک ندارد و گفته است که دار و ندارش را در این راه میدهد تا این آرزوی دور و درازش محقق شود .
هنوز مالیا دختر اوباما به درخواستش جوابی نداده است . 

به گزارش خبرگزاری ها، یک وکیل کنیایی اعلام کرد قصد دارد در ازای اهدای 50 رأس گاو و تعداد زیادی بز و گوسفند با دختر باراک اوباما ازدواج کند
این وکیل کنیایی که "فلیکس کیپرونو" نام دارد از سال 2008 با همه وجود عاشق دختر اوباما مالیا شده است و حاضر است همه دار و ندار خود یعنی 50 رأس گاو، 70 گوسفند و 30 را فدا کند تا با او ازدواج کند .

این هم دعای بخت گشایی برای دختر و پسر
بچه پولدارای تهرانی در دوره قاجارلباس های ختران بالای شهر دوره قاجار  ازین دور و زمونه 
یعنی دوره آخوندهای پشمالو قشنگ تر و مدرن تره .