Thursday, May 21, 2015

از کرامات زیارت آیت الله خمینی
از محفوظ ماندن از شر جن و انس و هر جنبده تا دفع شر و رفع گرفتاری ها 

آیا مردم ایران در قرن 21 زندگی میکنند یا دوران تاریک قرون وسطا