Wednesday, May 20, 2015

گلشیفته فراهانی و "دو دوست" در سواحل کن فرانسهگلشیفته فراهانی انگار خستگی نمی شناسند و یکی از پرکارترین و مطرح ترین بازیگر زن ایرانی میباشد که در زیر رگبار اتهاماتی که روز و شب  به او زده میشود بی مهابا به کار خود ادامه میدهد .
گلشیفته این بار  با فیلم سینمایی "دو دوست" ;که یک درام عاشقانه میباشد  به کارگردانی لویی گرل بازیگر و کارگردان فرانسوی در پنجاه و چهارمین دوره هفته بین المللی منتقدان کن شرکت کرده است