Saturday, May 16, 2015

عکس سلفی باعث مرگ این دختر زیبا شد


 Selfie gone wrong ... this photo was taken moments before the girls were electrocuted. Picture: CEN/Australscope Source: australscope 

عکس سلفی یا عکاسی با گوشی های موبایل باعث مرگ دختری به  نام « آنا اورسو » در رومانی شد . 
این دختر 18 ساله بعد از توقف مترو بر روی سقف یکی از واگن ها رفته و تلاش کرد تا  با دسته مخصوص گرفتن عکس سلفی « مونویاد » از خود عکس بگیرد که به علت پایین بودن سیم های فشار قوی مترو ، مونویاد این دختر با سیم ها بر خورد میکند و باعث برق گرفتگی میشود 
پزشکان بیمارستانی که آنا اورسو منتقل شده بود اظهار داشتند : برق گرفتگی بحدی شدید بود که سوختگی های عمیقی بر روی بدن این دختر بر جای گذارد .