Tuesday, April 28, 2015

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد: زنگ زدم به خواننده گفتم خفه می‌شی یا بیام خفت کنم؟پیروز ارجمند در جریان مناظره ای با منتقدان سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر بوشهر، در واکنش به انتقاد از اعطای مجوز به برخی آلبومهای موسیقی در جمهوری اسلامی گفت : هنرمندی در همین شهر و شهرهای دیگر رفتارهای خلاف قانون یا خلاف عرف کرد؛ بنده به آن فرد زنگ زدم و گفتم که در سانس دوم خفه میشی یا بیام خفت کنم؟ چرا؟ چون به مردم آن شهر توهین کرد

وبسایت محلی بوشهر ۲۴ 


حضور سردار باقرزاده بر سر جنازه «عزت الدوری»...آیت الله خمینی بعد از سالها جنگ با صدام مجبور شد جام زهر را بنوشد
اکنون این سردار بعد از اینکه آمریکا رژیمش را سرنگون کرد توانست پایش را در این کشور بگذارد