Thursday, April 23, 2015

سنگ قبر سگ بازیگر ایرانی ساعد سهیلی بازیگر سینمای ایران عکسی از سنگ قبر  سگ خود منتشر کرد و نوشت : « پگی خانوم بعد از 14 سال رفت »

به دلیل فشارها و انتقادهای زیاد  عده ای خشکه مقدس این بازیگر سینما در صفحه اجتماعی خود نوشت