Monday, April 20, 2015

یکی از عوامل اصلی طلاق در میان آخوندهاستجواد محرامی، مدیر موسسه فرق و مذاهب ایران، می‌گوید که عدم اجازه دیدن تلویزیون یکی از عوامل طلاق میان طلاب حوزه علمیه است.

محرابی به رسانه های ایران گفت: ما جريانی در طلاب داريم كه این چیزها را حرام مي‌داند. همين الان اگر شما به مركز مشاوره حوزه مراجعه كنيد، پرونده‌هاي طلاقي داريم كه خانم‌هایی از شوهران‌شان شكايت کرده‌اند كه این‌ها تلويزيون و انواع موسيقي را حرام مي‌دانند و ما نمی‌توانیم در خانه تلویزیون استفاده کنیم. 


وزیر خارجه استرالیا در بازار تجریشوزیر خارجه استرالیا اگر بدحجاب و بی حجاب در کوچه و خیابانهای ایران باشد مهم نیست . منافع رژیم آخوندها اصل است