Friday, April 17, 2015

ژست یک آیت الله در حال تیر اندازیبازیگران سینمای وسترن هالیوود هم اینجوری ژست نمی گیرند
 آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان  در حال تیر اندازی

کاریکاتور نشریه سعودینشریه دولتی « الریاض » در کاریکاتوری حاجی های حزب اللهی را در زیر پرچم های جمهوری اسلامی و بطری سر بسته صادراتی ،  آدمهایی وحشی و افرادی  چماقدار ترسیم کرده است