Sunday, February 22, 2015

چرا غربی ها پولدارند و مسلمانان فقیر و گدا




مسلمونِ بچه شیعه به مسيحيه ميگه :
چرا شما اينقدر پولداريد؟
مسيحيه ميگه:
خدا چك نوشت داد به مريم اونم نقد كرد داد به ما
ولي شما چرا فقيريد؟
بچه شیعه گفت خدا چك نوشت داد به محمد ، محمد داد به علي، علي داد به حسن، حسن داد به حسين، حسين داد به زين العابدين ، همين جوری رسيد به آخری كه اونم غيبش زده !
ما مونديم دست خالي !
حالا ميگن شايد اين جمعه بياید شايد اون جمعه بياید،
جمعه هم كه بانك تعطيله !

وزیر کاردان کشور علی کردان


تابلویی در ورودی ساری «به زادگاه وزیر کاردان کشور مرد ماموریتهای دشوار علی کردان خوش آمدید»


مقام‌های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است. احمدی‌نژاد در احکام انتصابی سید شمس‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر برای خطاب به آن‌ها استفاده کرده است؛ در حالی‌که برای حکم انتصابی کردان از این واژه استفاده نکرده است

عکسهایی از راهپیمایی مردان مینی ژوب پوش در استانبول علیه خشونت زنان



 مردان مینی ژوپ پوش دوشادوش زنان به یاد «اوزگه‌جان اصلان»؛ دختری که پس از تجاوز و قتل در شهر «مرسین» ترکیه، سوزانده شد 

راستی اگر مردهای ایرانی جرئتش را داشته باشند که متاسفانه ندارند و در راهپیمایی در مملکت اسلامی ایران  مینی ژوب بپوشند چه ولوله ای که بر پا نمیشود و این آخوندها در نماز جمعه ها چه خشتک ها که پاره نمی کنند .