Tuesday, February 17, 2015

فتوای 16 تن از علما و مراجع شیعه برای استفاده جنسی از دختر شیر خوارهنزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جائز نیست چه ازدواج دائمی باشد یا موقت ، اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت ، بغل گرفتم و لاپایی حتی در شیرخواره مشکلی ندارد 

متهم ردیف هشتم و محکوم به 10 سال زندان در ختم مادر احمدی نژاداسمش «خدامراد احمدی» است. در اختلاس سه هزار میلیاردی متهم ردیف هشتم  ( اتهامات  ارتشاء به مبلغ جمعاً ۹ میلیارد ریال  و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی  )  بود و به۱۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال  محکوم شد . دو سال نگذشته، آمده در مراسم ختم مادر احمدی نژاد....
خدامرداد احمدی بدون داشتن هر گونه سابقه مدیریتی در هیچ‌یک از بخش‌های صنعتی در صدر بالاترین نهادهای صنعتی کشور قرار گرفت. آخرین سمت وی پیش از دستگیری معاونت وزرات صنعت معدن و تجارت بود که در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۰ دستگیر شد .