Sunday, February 8, 2015

اینجا خوزستان است


این کودکان چه گناهی کرده اند

سفیر زن بی ‌حجاب عربستان سعودی باعث جنجال در جهان اسلام شدهشتک "منال رضوان" اولین سفیر زن سعودی که در شورای امنیت سازمان ملل بدون حجاب ظاهر شد و به نمایندگی از کشورش سخن گفت، محبوبیت زیادی در ساعات گذشته کسب کرده و محبوبیت هشتک وی ظرف چند ساعت ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

"منال رضوان" به دو علت جنجال گسترده‌ای بین سعودی‌ها، اعراب و خارجی‌ها به پا کرده است. یکی به این علت که زن است و دیگری که جنجال برانگیز‌تر است، حضور بدون حجاب وی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل می باشد.

برخی از سعودی‌ها معتقدند "منال رضوان" نماینده شایسته ای برای کشورشان نیست و برخی دیگر نیز بویژه زنان و جوانان یه وی افتخار می‌کنند.

پایگاه اجتماعی توئیتر

همسر محمود احمدی نژاد به همراه دیگر زنان در سفر به آمریکا