Thursday, January 29, 2015

اشتباه نکنید این رزمی کارهای محجبه داعشی نیستندمن هم مثل شما این شکل و شمایل داعشی عجیب و غریب را که دیدم فکر کردم که این دختران محجبه با چادرهایی که حتی  دماغشان را پوشانده است و راه نفس کشیدن آنها را بسته ، داعشی هستند اما اشتباه کردم آنها رزمی کارهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میباشند .


اوائل انقلاب