Tuesday, January 27, 2015

عکسهایی تکاندهنده شیما الصباح زن مصری بعد از اصابت گلوله


 در تظاهراتی که روز شنبه 4 بهمن (24 ژانویه 2015)، در چهارمین سالروز قیام مردمی علیه حکومت حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر برگزار شد، پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان، از تیراندازی هوایی استفاده کرد که در جريان اين تيراندازي یکی از گلوله ها به شیما الصباح برخورد كرد و او در حالی که در آغوش همسرش غرق در خون بود جان خود را از دست داد