Monday, January 19, 2015

یک روحانی محترم با زنان بی حجاب در جام ملت های آسیا 2015سیمای نورانی و ملکوتی این مرجع تقلید ایرانیان مقیم استرالیا در کنار زنان زیبای بی حجاب و لباس مقدس روحانیتی که بر تن کرده بود جلوه خاص و معنوی به ورزشگاه بخشیده بود و نقش مهمی در پیروزی تیم ملی فوتبال ایران داشت . 
سایه اش بر سر هواداران فوتبال و همچنین  فوتبالیست ها ی تیم ملی ایران مستدام باد