Monday, January 5, 2015

عکسی زیبا از مرضیه

این دیگر چه کارت عروسی است
کارت عروسی سال 1362
با تصویر آخوندی که ایران را به نابودی کشید و آن را به یک گورستان عزا و ماتم و گریه تبدیل کرد
توهین به نمایندگان دزد و شارلاتان مجلس شورای اسلامی
آتنا فرقدانی :
این طراحی را که با ذغال کشیده بودم و هم زمان با تصویب قانون وازکتومی و توبکتومی ممنوع،در صفحه ی فیسبوکم گذارده بودم...

"اولین"برگه ای بود که در بازجویی هایم،پیش رویم قرار داده شد ویکی از دلایل ممنوعیتم برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد"رشته ی نقاشی"دانشگاه الزهرا گردید...و یکی از اتهاماتم را رقم زد: ""توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق مهارت نقاشی و نشر آن در فضای مجازی""....