Friday, January 2, 2015

فیلم های آموزش سکس


این مجموعه آموزشهای سکسی مجوز رسمی از نهادهای جمهوری اسلامی دارد 
و بسیاری از علما مهر تایید بر آن گذاشته اند  .جوان ترین پدر ایران با زن و بچه اشجوان ترین پدر ایران متولد ۱۳۸۰ امروز شناسنامه بچه اش رو گرفت


حلال زاده بودن یکی از شرایط استخدام در مملکت اسلامی آخوندها میباشد


منبع پارسینه

طهارت مولد یا همان حلال زاده بودن