Sunday, October 18, 2015

کارگران فولاد و چدن تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتندحدود ۱۰۰ نفر از کارگران فولاد و چدن امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند.

 ایلنا : کارگران این واحد صنعتی امروز صبح در محل کار حاضر شدند اما شروع به کار نکردند زیرا هرکدام از آنها حدود ۵ میلیون تومان از کارفرما طلب دارند و می خواهند تا تکلیف پرداخت این طلب مشخص شود.

برپایه این اطلاعات کارگران این واحد صنعتی که از روز ۲۸شهریور تا ۲۲مهرماه برای دریافت روشن شدن دستمزد پرداخت نشده ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور تجمع اعتراضی داشتند که براساس توافقی که در ظهر روز آخر میان آنها با مسئولان اداری شهرستان درورد صورت گرفت قرار شد تا در ازاء دریافت طلب مزدی خود به کارسابق بازگردند.

این کارگران می‌گویند: برای اثبات حسن نیت خود از ظهر روز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه در محل کارمان حاضر شدیم و در نهایت برای روزهای پنجشنبه و شنبه نیز به فعالیت همیشگی خود ادامه دادیم اما در نهایت کارفرما تنها ۸۵۰ هزار تومان به حساب هر کارگر پرداخت کرده است.

آنها می‌گویند: چون هنوز تکلیف باقیمانده این طلب مشخص نشده است بار دیگر از امروز تصمیم گرفته‌اند تا اعتراض آرام خود را از سربگیرند.