Saturday, June 20, 2015

جشن حافظ و بازیگران بدحجاب سینما و تلویزیون


جشن حافظ و بازیگران بدحجاب سینما و تلویزیون در تالار وزارت کشور فریاد و فعان امت خشمگین حزب الله را در آورد .
همین امروز بود که امام جمعه موقت تهران با دهان روزه فریاد زد که بدحجابی دشمنی با خدا و پیغمبر و اسلام است و کسی که با آنها دشمنی کند به بدترین عذاب در جهنم دچار خواهد شد .