Tuesday, June 30, 2015

قطع دست دو زندانی جوان در ایران


قطع دست توسط داعش
قطع دست دو زندانی جوان در ایران هر دو یعنی هم داعش و هم عوامل جمهوری اسلامی مسلمانند و حکم خدا را اجرا میکنند

 حکم قطع دست دو زندانی جوان متهم به سرقت، روز یکشنبه با حضور مقام‌های قضايی اجرای احکام دادسرای مشهد در زندان مرکزی این شهر به اجرا درآمده است.
گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی