Sunday, May 17, 2015

دو عکس از حمیرا با حجاب در ایران و بی حجاب با دخترانش در خارج حمیرا و دخترانش هنگامه و یاسمن


حمیرا خواننده محبوب ایرانی کنار دخترش هنگام  قبل از خروج از ایران