Tuesday, April 28, 2015

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد: زنگ زدم به خواننده گفتم خفه می‌شی یا بیام خفت کنم؟پیروز ارجمند در جریان مناظره ای با منتقدان سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر بوشهر، در واکنش به انتقاد از اعطای مجوز به برخی آلبومهای موسیقی در جمهوری اسلامی گفت : هنرمندی در همین شهر و شهرهای دیگر رفتارهای خلاف قانون یا خلاف عرف کرد؛ بنده به آن فرد زنگ زدم و گفتم که در سانس دوم خفه میشی یا بیام خفت کنم؟ چرا؟ چون به مردم آن شهر توهین کرد

وبسایت محلی بوشهر ۲۴