Sunday, December 28, 2014

چهره امام جمعه محترم تهران بعد از دیدن عکس برهنه گلشیفته فراهانیعکس سانسور نشده گلشیفته فراهانی کاملا برهنه روی جلد مجله ایگوییست


 تصویر برهنه گلشیفته فراهانی روی جلد مجله فرانسوی
“ایگوییست”  Égoïste


در ایران ما مشکل اجباری بودن حجاب را داریم ، حتی در فیلم‌ها هم باید با حجاب ظاهر شویم ؛ خیلی زود فهمیدم من نمی‌توانم با این وضع فیلم بازی کنم. من با حجاب مشکل بنیادی دارم ؛ “از حجاب متنفرم ” در اسلام حجاب را برای جلوگیری از شهوت مردان مقرر کرده‌اند اما من دوست ندارم ! در چنین اجباری قرار بگیرم ! مشکل اینجا است که بعضی‌ها فکر می‌کنند ما از شکم مادرمان با لباس و حجاب بیرون آمده‌ایم!»
مصاحبه با شریان نیوز روزنامه لبنانی

برای من، خانواده ام و تمام جامعه ایران یک شوک بزرگ بود. اما نقطه مثبتش این است که این کار، شروع بحثی چنان عظیم بود که قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده بود. من هم فقط ایستاده بودم و تماشا می کردم که عده ای به من توهین می کنند، عده ای جوابشان را می دهند، دیگران دفاع می کنند و باز هم بعضی ها به من حمله می کنند
                                                
 گاردین


مشکل او حجاب نیست به قوانین شرعی دهن کجی میکند