Monday, October 13, 2014

حیوان دوستی یک هموطنمیزان مدنیت یک جامعه را از رفتار مردم آن جامعه با حیوانات میتوان تشخیص داد


خانه 4 میلیون یورویی سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند
به گزارش آژانس ايران خبر رسول موسوی، سفیر رژیم جمهوری اسلامی در فنلاند در کنار ساختن زندگی ای اشرافی برای خود و خانواده اش از جیب ملت ایران، فرزندانش را هم از این تاراج بهره مند کرده و به دانشگاه های جهان غرب فرستاده است..
 این فرد در زمان پناهندگی حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند مسئول و سفیر سفارت ايران در فنلاند بوده و همچنان پس از 5 سال دریافت حقوق 10000 یورویی ریاست سفارت را به عهده دارد. همچنین این سفیر در فنلاند اقامتگاهی تهیه کرده است به مبلغ حدود 4 میلیون یورو.
پسر سفیر مزبور در کشور فنلاند در شهر هلسینکی دانشجوی دانشگاه آلتو در رشته ی مکانیک است و دخترش نیز در کشور ژاپن تحصیل می کند.