Sunday, October 5, 2014

600 هزار ایرانی آلزایمر دارندایران : انتشار کاریکاتوری درباره رئیس دولت قبل در نشریه فکاهی «خط خطی» جنجالی شد. این نشریه با استناد به خبری که اعلام کرده 600 هزار ایرانی آلزایمر دارند، کاریکاتور رئیس دولت قبل را منتشر کرده که پس از خواندن این خبر گفته است: آخ جون! 600 هزار تا رأی جور شد. انتشار این کاریکاتور بازتاب زیادی در فضای اینترنتی داشته است.
مدیر این نشریه فکاهی به خبرگزاری ایسنا  گفته است تاکنون کاریکاتورهایی از مقامات سیاسی منتشر کرده ایم و فکر نمی‌کنیم که مشکلی داشته باشد.