Tuesday, September 23, 2014

من و شوهرم از حجاب اجباری متنفریممن و شوهرم از حجاب اجباری متنفریم. ما دلمون برای دخترمون که برای پیش دبستانی مجبور به حجاب اجباری شده میسوزه.

شهرک غزالی تهران. عکس از آزادی یواشکی

زنی زیبا و یک کارتون خواب