Monday, September 22, 2014

عکسی از شهر سنندج در اوائل انقلاب
ورود بانوان و افراد شرور ممنوع
رامین مهمانپرست و دختر بی حجاب


سران هفت رنگ رژیم در داخل با شعار یا تو سری و یا روسری مشکلات را حل میکنند 
و در خارج همانطور که می بینید : خنده درمانی