Wednesday, August 20, 2014

عروسی یک زن یهودی با یک مسلمان در میانه جنجال تندروهای اسرائيلیازدواج محمود منصور با مارآل ملکا 


گروهی از راست‌‌گرایان اسرائيلی تظاهراتی علیه ازدواج زنی یهودی و مردی مسلمان برگزار کردند و کوشیدند به محل جشن عروسی آنان حمله کنند. پلیس اسرائيل با تشکیل زنجیر انسانی مانع حمله آنان شد.

این ازدواج در اسرائیل جنجالی شد. بسیاری از شهروندان یهودی در حمایت از این ازدواج در محل برگزاری جشن عروسی گرد آمدند و با بادکنک‌های رنگی و پلاکاردهای خود از این زوج جسور پشتیبانی کردند.