Monday, April 28, 2014

Wednesday, April 23, 2014

دختر موتور سوار تهران


یکی از بیلبوردهای مسخره شهر شیرازبی بی سی ، من و تو ، صدای آمریکا ، و ...  بی غیرتی ، اسلام ستیزی ،  شیطان پرستی


Friday, April 18, 2014

کارگاه آموزشی افزایش جمعیت برای دیدن عکسها  اینجا  کلیک کنید Wednesday, April 9, 2014

Wednesday, April 2, 2014

دختری بی روسری در سیزده بدر 93


ای امان ای فغان از دست ایرانی ها بخصوص این دختران  شجاع ایرانی که آنهمه فتواها و پند و اندرزهای علما و مراجع را به آنجایشان هم نگرفتند و نه تنها نزد محرم و نامحرم به کوری دشمنان نوروز به رقص و شادی در سیزده بدر پرداختند و آنچه که نمی باید میکردند ، کردند بلکه بی روسری در خیابانها آمدند و حتی قلیان در ملاءعام کشیدند و آنهمه نصایح را بر باد دادند  برای دیدن عکسها  اینجا  کلیک کنید وارد چمن نشوید