Friday, December 6, 2013

بدون شرحچه خبر از تهران
درخت مقدس امامزاده سیدمحمد زرین نوا


درخت مقدس امامزاده سید محمد زرین نوا که در 2 کیلومتری روستای چمازکتی از توابع بخش مرکزی شهرستان قائم شهر درکنار خیابان هردرود به کروا در میان گورستان قدیمی واقع شده است  مردم زیادی روازنه برای درمان دردها و بیماری های لاعلاج روی آن دخیل می بندند و بسیاری از بزرگان معتقدند که کرامات و معجزات زیادی دارد .