Monday, November 25, 2013

هجوم زنان باحجاب برای خرید کرست در خیابان ولی عصر در روز افتتاحیه فروشگاه لباس در شهری در شرق دانمارک(Randers Storcenter) صد پنجاه دختر دانمارکی بدونه لباس در مقابل فروشگاه پوشاک ایستاده تا شلوار لی رایگان دریافت کنند

ایران خیابان ولی عصر

به 100 خانم مجرد و شیک پوش در موسسه عفاف نیاز داریم