Friday, November 15, 2013

جگر دل قلوه


عکس تازه ای از مجله مد FSHN Magazine 
عکاس افرا پورداد ، ایران