Thursday, September 26, 2013

تخفیف وحشتناک
این آخوند در میان زنهای بی حجاب چه میکند
عسگر آقایی متولد 22 دی ماه سال 1362 میباشد که وارد حوزه علمیه شد و بعد از اتمام دوره حوزوی به یادگیری زبان چینی پرداخت و برای گسترش اسلام به بلاد کفر رفت تا در آنجا مسجد و امامزاده بنا کند و آنها را به دین اسلام بخواند  .نگاه شهوت آلود پسران یا امام زمان
عکس خنده دار
بیشترین تصاویر جستجو شده در 13 ماه گذشته در گوگل