Saturday, August 25, 2012

مراسم استقبال از درب حرم آقا امام جواد


رسانه های حکومتی نوشتند که بیش از 200 هزار نفر به استقبال این درب ،  امام جواد
باب الحوائج رفتند  تا حاجاتشان بر آورده شود .

ورود با پای چپکاندوم موجود است