Thursday, July 19, 2012

اسپند مخصوص ضد جشم زخم

 دارنده دکترای  افتخاری از  معتبرترین دانشگاههای جهان
مورد تائید مجامع بین المللی مبارزه با بد نظران 
تائید شده توسط  اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
با بیش از 3500 سال سابقه  


شرایط زنان برای ازدواج ، کمر باریک و فرمانبرداری از شوهر